تامین قطعات توربین

شرکت اطلس توربین پارس با استفاده از کادر مجرب خود ، نیازهای صنایع نیروگاهی به قطعات یدکی را بر طبق درخواست کارشناسی نموده و از منابع داخلی و یا خارجی تامین می نماید . تمرکز این شرکت بر تامین قطعات اصلی بخش ثابت و متحرک و اجزاء مربوط به آن می باشد و با بهره گیری از ارتباط مناسب با سازندگان معتبر جهانی ، به نیاز مصرف کنندگان داخلی پاسخ می دهد .