پوشش پلاسما و اچ.وی.او.اف

پوشش سد حرارتی

انواع بازرسی و باز و بسته کردن روتور

اورهال توربین گاز

بازسازی قطعلت داغ توربین

تعمیر و بازسازی

تامین قطعات توربین

تهیه قطعات داغ توربین

شرکت اطلس توربین پارس


يكي از نيازهاي اساسي توسعه و گسترش جوامع مدني توليد انرژي پويا است. وضعيت تامين انرژي بخصوص انرژي الكتريكي و ميزان مصرف در هر كشور خود به عنوان يكي از معيار هاي توسعه يافتگي تلقي مي شود. يكي از روش هاي سريع در توليد انرژي در كشور هاي توسعه يافته استفاده از توربين گازي است. رشد فزاينده توربين گازي و ضرورت تامين قطعات گران قيمت قطعات داغ اين نوع توربين ها چه بصورت جايگزين و چه بصورت بازسازي شده صاحبان توربين را بر آن داشته تا اقتصادي ترين روش جايگزيني را كه همان بازسازي اين قطعات است را انتخاب كنند. امروزه بازسازي قطعات داغ به عنوان تكنيكي پيچيده و مورد اطمينان جايگاه خود را در صنعت يافته و شركت هاي بازسازي كننده همگام با پيشرفت تكنولوژي پا به عرصه اين تكنيك پويا مي گذارند.

براين اساس شركت اطلس توربين پارس ازجمله شركت هايي است كه ضمن دارا بودن دانش فني اين تكنيك پيچيده، در اختيار داشتن نيروهاي متخصص وبا تجربه و همچنين برخورداري از امكانات و تجهيزات مناسب كارگاهي و شناخت و بهره گيري از توان مهندسي داخل كشور تاسيس گرديده تا در راستاي سياست هاي خود كفايي صنعتي گام مفيد و موثري برداشته باشد.


Atlas Turbine
Atlas Turbine