بالانس عمودی

در عملیات تعمیر روتور های توربین گازی دیسک های کمپرسور و توربین به صورت مجزا و تفکیک شده تحت عملیات بالانس عمودی قرار می گیرد ، چنانچه این دیسک ها دارای جرم نامتقارن باشند قبل از مونتاژ رفع ایراد شده و تمامی دیسک ها بالانس می شوند. این دستگاه توانایی بالانس دیسک هایی با قطر یک متر و وزن ۵۰۰ کیلوگرم با دور حداکثر هزار دور بر دقیقه را دارد .