روتور گاز

روتور توربین های گازی بر اساس دستورالعمل سازنده در مقاطعی از بهره برداری بایستی تحت تعمیر قرار گرفته و نوسازی شود. به همین منظور تمامی قطعات روتور از هم منفک و مورد بازبینی های دقیق قرار گرفته و قطعات کهنه با قطعات نو تعویض و روتور مونتاژ شده با انجام عملیات بالانس برای یک دوره کاری دیگر مهیا می شود. شرکت اطلس توربین پارس تنها شرکت صد در صد خصوصی است که تاکنون تعداد قابل توجهی از روتور توربین های  طرح GEF5,GEF6 را با موفقیت کامل نوسازی کرده است.