بازسازی محفظه احتراق

محظفه های احتراق انتقال دهنده محصولات احتراق و هوای گرم به سمت پره های ثابت ردیف اول می باشد . در طراحی محفظه های احتراق ۲ تایپ مشاهده می شود:
۱- محفظه های احتراق can uLar (خورجینی )
۲- محفطه های احتراق AnuLar
در محفظه های خورجینی که بیشتر در طراحی شرکت های سازنده زیمنس ، آلستوم مشاهده می شود .دو اتاق در طرفین واحد نصب شده اند که
flame Tube ,mixing chamber وظیفه انتقال هوای داغ به سمت توربین را برعهده دارند. در محفظه های AnuLar تعدادی لاینر و ترانزیشن پیس این وظیفه را بر عهده دارند صدماتی که بر این قطعات وارد می شود بیشتر می توان از :
– سایش دهانه ورودی نازل سوخت پاش
– سوختگی دیواره
– برخورد شی خارجی
– تابیدگی
– سایش Spring seal
– سایش دهانه ورودی crase fire Tube
– ترک
– زوال ساختاری
و تخریب پوشش نام برد.