ساخت قطعات توربین

شرکت اطلس توربین پارس با اتکا به مدارک فنی و برخورداری از توان مهندسی معکوس و تدوین دانش ساخت قطعات داغ ،این امکان را فراهم نموده که قطعات توربین را تولید و به بازار عرضه نماید. علاوه بر این در این راستا با ایجاد کنسرسیوم با شرکت های توانا در زمینه ساخت  امکانات و توانایی های خود را افزایش داده است. این شرکت آماده ساخت قطعات ثابت و متحرک و همچنین قطعات جانبی توربین های گازی و بخار می باشد. مهمترین قطعاتی که آماده ساخت و ارایه می باشد عبارتند از :
– پره های ثابت و متحرک کمپرسور
– پره های ثابت بخش توربین گاز
– پره های ثابت و متحرک توربین بخار
– قطعات جانبی مانند شرود و سگمنت ها