بازسازی پره ثابت (نازل)

پره ثابت یا نازل توربین های گازی جهت جلوگیری از به وجود آمدن بی نظمی در مسیر هوای داغ در نظر گرفته است . تمامی این پره ها به شکلی طراحی شده اند که دارای بیشترین عمر بهره برداری و آسان ترین مسیر برای عبور هوای داغ و بهترین مسیر برای خنک کاری هستند. نازل های ردیف اول تحت تاثیر بیشترین درجه حرارت هستند اما تنش های مکانیکی وارد بر آن کمتر از پره های متحرک می باشد. برای ساخت این قطعات معمولا” از آلیاژهای پایه کبالت استفاده می شود که از نظر ترکیب و ساختارساده تر از آلیاژهای پایه نیکل می باشند. از جمله ویژگی های آنها می توان نقطه ذوب بالا ، مقاومت زیاد به اکسیداسیون خوردگی ، مقاومت بیشتر به شوک های حرارتی ، جوش پذیری بالا را نام برد.با توجه به این مطالب می توان گفت بازسازی این قطعات به مراتب ساده تر و ریسک پذیری تعمیر آن پایین تر از تعمیر پره های متحرک می باشد.