درباره ما

در پاییز سال ۱۳۸۲ شرکت اطلس توربین پارس فعالیت خود را شروع نمود. موسسین شرکت دانش آموختگان بازسازی قطعات داغ بوده و آخرین دانش های بازسازی را در معتبرترین شرکت های بازسازی کننده بین المللی فرا گرفته اند. در سالهای اولیه و حتی پیش از آن لزوم تاسیس شرکتی کاملا خصوصی برای خدمت رسانی بهتر به نیروگاه ها و مجموعه دارندگان توربین های گازی در وزارت نفت و سایر صنایع احساس می شد. با رشد شتابان توربین گازی، شرکت اطلس توربین نیز بعنوان یکی از پیمانکاران، وارد صحنه بازسازی قطعات داغ توربین های گازی گردیده و در راستای ایفای نقش مؤثرتر، در حال گسترش فعالیت خود می باشد.

در کنار رشد کمی، اعتقاد عمیق مدیریت شرکت به رشد کیفی سبب شده است که با استفاده از نیروهای متخصص و تحصیل کرده که سرمایه اصلی شرکت را تشکیل می دهند ، با جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان مؤفق شده است گام های مؤثری بردارد.

این شرکت در زمینه ی تعمیرات توربین های زیر تخصص و تجربه ی کافی دارد:

 

  • GE Frame 5, 6, 9
  • Westinghouse 191, 251
  • Mitsubishi 101, 701B, 701D
  • ABB 9, 13
  • KWU V93, V94.2
  • Siemens SGT 100, 200, 400
  • MAN 1705
  • Solar
  • RR SK 30

 

 


چارت سازمانی:


 

برخی از مشتریان ما: