پوشش پلاسما و اچ.وی.او.اف

پوشش سد حرارتی

انواع بازرسی و باز و بسته کردن روتور

اورهال توربین گاز

بازسازی قطعلت داغ توربین

تعمیر و بازسازی

تامین قطعات توربین

تهیه قطعات داغ توربین

 • تعمیرات
  • اورهال توربین
  • تعمیرات روتورتوربین
   • روتور گاز
   • روتور بخار
  • بازسازی قطعات داغ توربین
   • بازسازی پره متحرک
   • بازسازی پره ثابت (نازل)
   • بازسازی محفظه احتراق
  • بازسازی ایمپلرها
  • بالانس دینامیکی
   • بالانس افقی
   • بالانس عمودی
  • پوشش صنعتی
   • پوشش روکشی
   • پوشش نفوذی
 • خدمات مهندسی
  • تحلیل حوادث نیروگاهی
  • تعیین عمر باقی مانده
  • عیب یابی
  • طراحی و مهندسی معکوس
 • ساخت قطعات جانبی توربین
 • تامین قطعات توربین